NYE SAMARBEJDSFORMER I DE KOMMUNALE ORGANISATIONER P√Ö VOKSENHANDICAPOMR√ÖDET
Casen viser, hvordan en netværksanalyse i handicap & psykiatri i Haderslev Kommune har vist et stort potentiale

Haderslev Kommune

Casen er baseret p√• artiklen “N√•r indignation m√łder data” fra Peter Chortsen Isak og Jakob Lundgaard


For et menneske med betydelige handicap kan det blive en lang h√•rd overgang til voksenlivet. For mange kan det opleves som en rundtur i et forl√łb, der alligevel ender i at man visiteres til en pension. En rundtur p√• laveste ydelse, hvor for eksempel bof√¶lleskaber sammen med andre mennesker med handicap – en god, veletableret boligform – simpelthen er uden for realistisk √łkonomisk r√¶kkevidde. Man er overladt til for√¶ldre eller i sidste instans et v√¶relse ude i byen, man har r√•d til at bo i.

Sp√łrgsm√•let er ikke om kommunerne kan, men hvordan kommunerne ud fra den gode intention, der ligger i Fleks- og f√łrtidsreformen‚Äď st√łtter mennesker med handicap i at f√• adgang til arbejdsmarkedet ‚Äď og undg√• at de handicappede oplever sv√¶re forhold undervejs? Og hvordan kan man sikre at forskellige ansatte i henholdsvis jobcentrene og i de sociale handicapomr√•der bliver dygtigere til at se hinandens kompetencer? Alt sammen til fordel for det enkelte menneske med handicap, men s√łrme ogs√• til fordel for den kommunale √łkonomi.

Der er helt enkelt brug for ny viden ‚Äď og Haderslev Kommune satte sig for at skaffe den. Derfor blev 300 medarbejdere og ledere fra Handicap & Socialpsykiatri inviteret til en organisatorisk netv√¶rksanalyse.

Medarbejdere og ledere blev spurgt ind til deres nuv√¶rende t√¶tte samarbejdspartnere. De blev ogs√• spurgt ind til de potentielle samarbejdspartnere der kunne g√łre dem bedre til at arbejde arbejdsmarkedsrettet med deres brugere. Brugertyperne blev ‚Äď ud fra internationale og nationale definitioner ‚Äď levendegjort i 8 forskellige og bredt d√¶kkende arketyper af mennesker med handicap. Fra Alberte (opfundet navn) med mange fysiske og psykiske komplekse handicap til indadvendte Thomas (ogs√• opfundet navn) med en udviklingsforstyrrelse.

Det gav os en uvurderlig supplerende opdeling af vores data, hvor vi for hver af de 8 arketyper kunne visualisere de kommunale netv√¶rk der omgiver dem. B√•de potentielle samarbejdspartnere indenfor handicap- og psykiatriomr√•derne og andre kommunale omr√•der, som samlet kunne g√łre arbejdsmarkedsperspektivet mere realistisk at indfri for den enkelte med et bestemt type eller kombination af handicap.

Netværksanalysen viste også, at alt efter hvilken funktion man varetager, er der betydelig forskel på, hvordan medarbejdere og ledere anskuer det enkeltes menneske med handicaps muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvis man arbejder på et beskyttet værksted, hvor man ser den enkelte i beskæftigelse Рhvor de bruger deres hænder og hoved Рhar man beviseligt lettere ved at se et realistisk arbejdsmarkedspotentiale, end hvis man arbejder på et bosted, hvor medarbejderen yder mere omsorgsrelateret hjælp.

Denne viden bliver endnu mere interessant når man ser på de mange engagerede medarbejdere i Jobcentrene:

Jo mere man tror p√•, at der er et potentiale, jo st√łrre mulighed er der faktisk for at det indfris.

Netv√¶rksanalysen viste ogs√• at medarbejderne heldigvis oplever at de enten selv har ‚Äď eller hos deres kolleger finder ‚Äst de tilstr√¶kkelige faglige kompetencer til at kunne arbejde dygtigt med deres brugere. Modsat kunne vi konstatere, at der var markante geografiske samarbejdsbarrierer imellem de tre st√łrre byer, Haderslev, Vojens og Gram som udg√łr Haderslev Kommune.

Hvordan er vi sikre på at udnytte dygtigheden i fx Vojens overfor den sammenlignelige brugertype i Haderslev eller Gram. Hvor er den fælles forståelse af fagligheden?

Endelig kunne netv√¶rksanalysen dokumentere lige pr√¶cis, der hvor der eftersp√łrges faglig viden. Og definere hvilke arketyper, der kunne drage mere nytte af et s√¶rligt fagligt tiltag.

Vi blev i al denne massive tilgang af viden overbevist om at der er et k√¶mpe uudnyttet udviklingspotentiale, men ogs√• at dette potentiale kan indl√łses af medarbejdere og ledere der vil og kan. I processen lod vi medarbejdere og ledere fra Voksenhandicap og Jobcenteret arbejde sammen om at definere og visualisere de 8 arketyper. En enormt l√¶rerig workshop. Ikke blot blev to forskellige m√•der at se p√• et menneske konkretiseret, men de to helt forskellige lovgivningss√¶t, der arbejdes efter blev n√•desl√łst afsl√łret. Men ikke mindst l√¶rte medarbejdere fra to helt forskellige dele af den kommunale butik hinanden bedre at kende. Hvad kan vi l√¶re? Hvem ‚ÄĚkan noget‚ÄĚ der kan bruges i den anden afdeling? Er det pinligt at indr√łmme, at der ogs√• blev udvekslet telefonnumre? Nej. Det er helt enkelt nogle store virksomheder vi er en del af. Nogle gange skal man l√¶re at navigere p√• nye m√•der, hvis vi skal give vores borgere, det de fortjener. Medarbejdere og ledere signalerede p√• alle m√•der at mere samarbejde er vejen frem og en vilje til at v√¶re en del af de forandringer, der kan skabe de bedst mulige rammer om gode liv for mennesker med handicap. Medarbejdere der er stolte over at g√• p√• arbejde og som vedkender sig en strategi der i den grad tager afs√¶t i v√¶rdighed og mestring af eget liv.

Handicap- og Psykiatriafdelingen p√•begyndte en rejse, hvor m√•let var at f√• belyst samarbejde og netv√¶rk og form√•let var at skabe grundlaget for bedre og sammenh√¶ngende tilbud til unge mennesker med handicap p√• vej ind i voksenlivet. Rejsen slutter ikke her. Den er kun lige begyndt og med Netv√¶rksanalysen fik os en hardcore ‚Äď databaseret ‚Äď hj√¶lp til at tackle vores indignation. G√łre den positiv og fremadrettet til fordel for kommunen ‚Äď men ikke mindst for mennesker med handicap.