INTELLIGENT REORGANISERING I OFFENTLIGE ORGANISATIONER?
Casen fortæller, hvordan en kommune med 1.500 ansatte blev mere effektiv med færre men mere målrettede ressourcer

Odense Kommune

Odense Kommune gennemførte den største offentlige netværksundersøgelse i Europa i efteråret 2012 med deltagelse af 1.500 respondenter. Undersøgelsen bidrog til en række forskellige organisatoriske udviklingsprocesser, herunder et fokus kommunen havde på indsatsen i Bydelen Vollsmose.

Netværksundersøgelsen kunne her – for første gang – afdække hvem og hvor mange der egentligt arbejder ind i de forskellige udfordringer i bydelen og bidrog således til det overblik det medførte, at man fuldstændigt ændrede tilgangen til arbejdet i bydelen fra en projekttilgang og over i en driftstilgang fra og med 2013.

Vollsmose

24 procent af de adspurgte svarer at de har Vollsmose som en vigtig del af deres arbejdsområde. Det i sig selv er særdeles interessant da der formodentligt med fordel kunne dedikeres færre men mere målrettede ressourcer til denne indsats.

Samtidigt med er densiteten – ”tætheden” – i den gruppe af medarbejdere der har sagt at de arbejder med Vollsmose ikke særligt stor. Det er et ret løst netværk.

Der udpeges i undersøgelsen nogle nøgleafdelinger – og nøglepersoner – som medarbejderne peger på som centrale, hvis indsatsen skal være mere effektiv. Det er oplagt at en del af en kommende organisationsøvelse på dette felt vil være at bringe disse tættere på hinanden.

Man kan samlet set godt tillade sig at kalde det for intelligent reorganisering, hvor man netop på grund af, at man får viden kan tænke økonomi og rationale ind i processen også. Analyserne er meget hurtigt tjent hjem.