UFORMELLE NETVÆRKER INDEN FOR OFFENTLIGE ORGANISATIONER
Casen fortæller, hvordan en kommune med 600 ansatte fik succes med samarbejde og forandring

Helsingør Kommune

Helsingør Kommune var de første i den offentlige sektor, der benyttede redskabet i større målestok. Formålet var, at skabe en viden om – og et fundament under – en omfattende organisationsforandring der skulle slanke og strømline organisationen. I stedet for mavefornemmelser og ren subjektiv konsulentrådgivning iværksatte kommunen en undersøgelse af organisationens eksisterende evne, tilfredshed med og potentiale til tværgående samarbejde.

Fra en fugleperspektiv var det klart, at den centrale administration sammenkoblede alle andre dele af organisationen. Dets ledere var imidlertid gruppen af mennesker inden for den centrale administration, der var mindst forbundet med andre ledere fra de andre dele.

Da vi kiggede i forbindelsen mellem de specifikke organisationsdele, friktion blev identificeret. Den nedenstående visualisering viser en af afdelingerne. Dette viste klart, at afdelingen bestod af to forskellige siloer. Siloen i bunden af visualisering havde en høj grad samarbejde med en specifik enhed – markeret som grøn. Der var et klart reorganiseringspotentiale. På papir var der to forskellige enheder, men i virkelighed var der en anden historie!

Analysen gav alle involverede herunder politikere og medarbejderrepræsentanter et klart billede af udfordringerne og mulighed for at handle på den databaserede og konkrete viden, de fik. Men allervigtigst skabte det en anderledes og bedre organisation, end hvis de havde udeladt at undersøge det eksisterende samspil.

ca. 25 afdelinger blev til 12 centre ved at sætte spot på, hvilke afdelinger og hvilke samarbejdsrelationer der fungerede godt, og hvor der var basis for forbedringer.

Denne evidensbaserede metode til at etablere den nye organisation var væsentlig forskellig fra den traditionelle tilgang og det betød at man inden for en 6 ugers periode kunne:

  • gennemføre en beslutningsproces om denne yderst gennemgribende organisationsomlægning
  • slanke – hvor der var accept af de præmisser beslutningen hvilede på næsten hele vejen rundt blandt interessenterne